تعداد مقالات: 222
26. امریکا و اهمیت نظامی ایران در جنگ جهانی دوم

دوره 12، شماره 47، تابستان 1390، صفحه 1-30

حسین آبادیان


27. تأثیر رویداد سوم شهریور 1320 بر حیات اجتماعی و مدنی شهر جلفا

دوره 12، شماره 46، بهار 1390، صفحه 1-26

سجاد حسینی؛ جعفر آقازاده


29. فراز و نشیب روابط خارجی کریم خان زند با انگلستان

دوره 11، شماره 44، پاییز 1389، صفحه 1-31

مهدی ابراهیمی؛ احمد موسوی


40. بررسی مناسبات عادل‌شاهیان با دولت صفوی

دوره 18، شماره 72، پاییز 1396، صفحه 23-46

سعید رجایی؛ مهدی بذرگر


41. بررسی روابط بومیان و نخستین فرنگیان در خلیج فارس

دوره 16، شماره 64، پاییز 1394، صفحه 25-44

صغری دمیرچی‌لو


42. علل انفعالِ قاجاران در روابط خارجی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 17-50

محسن خلیلی


43. تأثیر روابط خارجی در عصر ناصری بر هنر نمایش در ایران

دوره 16، شماره 62، بهار 1394، صفحه 29-60

مصطفی لعل شاطری


44. نقش دین و مذهب در روابط ملکشاه سلجوقی با خلافت و سلسله‌های همجوار

دوره 16، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 31-52

عبدالحسین میلانی؛ فاطمه حاجیانی


45. روابط فرهنگی ایران و ژاپن در دورة پهلوی

دوره 16، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 29-54

محمد چگینی


49. الگوی سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه

دوره 14، شماره 55، پاییز 1392، صفحه 23-72

روح الله اسلامی


50. وزیران امور خارجه در دورة ناصرالدین شاه

دوره 14، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 19-48

محمدحسن فرخی