تعداد مقالات: 236
51. بررسی روابط بومیان و نخستین فرنگیان در خلیج فارس

دوره 16، شماره 64، پاییز 1394، صفحه 25-44

صغری دمیرچی‌لو


53. روابط تیموریان و چین در نیمه اول قرن نهم هجری

دوره 12، شماره 45، زمستان 1389، صفحه 25-50

مسعود بیات


54. روابط ایلخانان و ممالیک مصر

دوره 19، شماره 75، تابستان 1397، صفحه 25-43

محمد کشاورز بیضایی


55. روابط عثمانیان و اوزبکان در دوره شاه طهماسب صفوی

دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 27-39

حمید حاجیان پور


58. تأثیر روابط خارجی در عصر ناصری بر هنر نمایش در ایران

دوره 16، شماره 62، بهار 1394، صفحه 29-60

مصطفی لعل شاطری


59. روابط فرهنگی ایران و ژاپن در دورة پهلوی

دوره 16، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 29-54

محمد چگینی


62. نقش دین و مذهب در روابط ملکشاه سلجوقی با خلافت و سلسله‌های همجوار

دوره 16، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 31-52

عبدالحسین میلانی؛ فاطمه حاجیانی


64. استعمار انگلستان و شورش کردها در دوره معاصر

دوره 11، شماره 44، پاییز 1389، صفحه 33-55

نادر پروین


66. نقش سغدی‌ها در دیپلماسی ابریشمِ دوران پادشاهی خسرو انوشیروان

دوره 17، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 37-56

علی علی بابایی درمنی


69. بیماری تیفوس، پیامد وقوع و گسترش جنگ جهانی دوم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1397

مرتضی دهقان‌نژاد؛ الهام لطفی


75. واکاوی سهم سیاسی و نظامی حاکمان تالش در مناقشات ایران و روسیه (1243-1160ق.)

دوره 19، شماره 76، پاییز 1397، صفحه 33-56

لاله عرفانی نمین؛ رضا شعبانی