تعداد مقالات: 222
77. سفرا در دربار مغولان و ایلخانان ( آداب و تشریفات)

دوره 16، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 53-71

علیرضا اشتری تفرشی؛ مهدی بیگدلو


78. خاندان دولتشاهی در مواجهه با عثمانی

دوره 16، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 55-76

ابراهیم خاکسار؛ علی اکبر کجباف


80. جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی

دوره 15، 58-59، بهار 1393، صفحه 55-75

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی


81. نقش کنسولگری انگلیس در پیشرفت پزشکی نوین در مشهد (1346- 1306ق.)

دوره 15، شماره 57، زمستان 1392، صفحه 59-84

شهربانو دلبری؛ غلامرضا آذری خاکستر


82. پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری

دوره 14، شماره 55، پاییز 1392، صفحه 73-98

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی


89. روابط تجاری ایران و روسیه در دوره دوم حکومت صفویه (1135-996ق./1723-1588م.)

دوره 13، شماره 51، تابستان 1391، صفحه 57-78

محمد علی رنجبر؛ علی توکلیان؛ احمد موسوی


90. مناسبات الوس جغتای و ایلخانان در عهد آباقا خان (680-663 ق.)

دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 41-68

محسن رحمتی؛ سمانه مرادی نژاد


94. روابط ایلخانان با خوانین دشت قبچاق

دوره 12، شماره 46، بهار 1390، صفحه 53-79

ابوالفضل رضوی


95. بیماری تیفوس، پیامد وقوع و گسترش جنگ جهانی دوم در ایران

دوره 12، شماره 45، زمستان 1389، صفحه 51-67

مرتضی دهقان‌نژاد؛ الهام لطفی


99. واکاوی سهم سیاسی و نظامی حاکمان تالش در مناقشات ایران و روسیه (1243-1160ق.)

دوره 19، شماره 76، پاییز 1397، صفحه 33-56

لاله عرفانی نمین؛ رضا شعبانی