تعداد مقالات: 236
77. مناسبات الوس جغتای و ایلخانان در عهد آباقا خان (680-663 ق.)

دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 41-68

محسن رحمتی؛ سمانه مرادی نژاد


81. اعراب عمان در خلیج فارس طی دورة‌ شاه سلطان حسین صفوی

دوره 18، شماره 72، پاییز 1396، صفحه 47-77

نصراله پور محمدی املشی؛ ندا سنبلی


85. مناسبات ایرانِ عصر افشاریه با قدرت‌های خارجی در خلیج فارس

دوره 19، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 51-70

حمید اسدپور؛ حسین اسکندری


88. بیماری تیفوس، پیامد وقوع و گسترش جنگ جهانی دوم در ایران

دوره 12، شماره 45، زمستان 1389، صفحه 51-67

مرتضی دهقان‌نژاد؛ الهام لطفی


90. سفرا در دربار مغولان و ایلخانان ( آداب و تشریفات)

دوره 16، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 53-71

علیرضا اشتری تفرشی؛ مهدی بیگدلو


91. روابط ایلخانان با خوانین دشت قبچاق

دوره 12، شماره 46، بهار 1390، صفحه 53-79

ابوالفضل رضوی


93. خاندان دولتشاهی در مواجهه با عثمانی

دوره 16، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 55-76

ابراهیم خاکسار؛ علی اکبر کجباف


94. جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی

دوره 15، 58-59، بهار 1393، صفحه 55-75

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی


97. روابط تجاری ایران و روسیه در دوره دوم حکومت صفویه (1135-996ق./1723-1588م.)

دوره 13، شماره 51، تابستان 1391، صفحه 57-78

محمد علی رنجبر؛ علی توکلیان؛ احمد موسوی


99. نقش کنسولگری انگلیس در پیشرفت پزشکی نوین در مشهد (1346- 1306ق.)

دوره 15، شماره 57، زمستان 1392، صفحه 59-84

شهربانو دلبری؛ غلامرضا آذری خاکستر