نگاهی به مهاجرت گیلانی‌ها به شبه قاره هند
نگاهی به مهاجرت گیلانی‌ها به شبه قاره هند

سیّدعباس آزموده

دوره 18، شماره 70 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-18

چکیده
  یکی از سرزمین‌هایی که گیلانیان حضور گسترده‌ای در آن داشتند، شبه قاره هند است؛ آنها شبه قاره را جایگاه امنی برای خود یافتند و در آن دیار به رشد و تعالی سیاسی و مذهبی نایل آمدند. کشمکش‌های دوران مغولان، ...  بیشتر