درآمدی بر روابط مادها و بابلی‌ها
درآمدی بر روابط مادها و بابلی‌ها

شهرام جلیلیان

دوره 18، شماره 71 ، تیر 1396، ، صفحه 9-50

چکیده
  در آغازِ سدة ششم پیش از میلاد، مادها و بابلی‌ها در یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های باستانی، به فرمانرواییِ ستمگرانة آشوریان در شرق نزدیک پایان دادند. بابلی‌ها در جنوب میانرودان، پیش از هم‌پیمانی با مادهای ...  بیشتر