روابط ایلخانان و ممالیک مصر
روابط ایلخانان و ممالیک مصر

محمد کشاورز بیضایی

دوره 19، شماره 75 ، تیر 1397، ، صفحه 25-43

چکیده
  مواضع خصمانه ایلخانان در برابر ممالیک که بخشی اعظم از توان آنان را به خود مصروف کرد، پیامدهایی در عرصه سیاسی به دنبال داشت. شناخت ابعاد و زوایای این روابط و همچنین پیامدهای آن می­تواند چشم­انداز روشن‌تری ...  بیشتر