مشایخ عرفانی در فرارودان
مشایخ عرفانی در فرارودان

علیرضا قیامتی

دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، ، صفحه 140-150

چکیده
  فرهنگ و ادب فارسی همواره طلایه‌دار مهر و محبت بوده و در عرصة حکمت و تربیت انسانی، در کاروان شعر و ادب جهان سهمی شایسته داشته است. روح لطیف و بی بدیل عرفانی آن، زیباترین جلوه‌های انسانی و پسند‌یده‌های ...  بیشتر