بررسی مناسبات عادل‌شاهیان با دولت صفوی
بررسی مناسبات عادل‌شاهیان با دولت صفوی

سعید رجایی؛ مهدی بذرگر

دوره 18، شماره 72 ، مهر 1396، ، صفحه 23-46

چکیده
  ضعف حکومت بهمنی (933-748ق.)، درگیری­ها و چند دستگی­های درون حکومت را بیشتر کرد و پنج حکومت عادل­شاهیان، نظام­شاهیان، قطب­شاهیان، عماد­شاهیان و برید­شاهیان پدید آمد. عادل­شاهیان در میان سه ...  بیشتر
بررسی اهداف و پیامدهای یورش دو فاتح به هند (سلطان محمود غزنوی و امیر تیمورگورکانی)
بررسی اهداف و پیامدهای یورش دو فاتح به هند (سلطان محمود غزنوی و امیر تیمورگورکانی)

جلیل قصابی گزکوه؛ سعید رجایی

دوره 16، شماره 61 ، دی 1393، ، صفحه 1-30

چکیده
  هند از دیر باز، توجه فاتحان و قدرتمندان را با انگیزه‌های مذهبی و اقتصادی بر می‌انگیخته است؛ از آن جمله‌اند: سلطان محمود غزنوی (۳۸۶-۴۲۰ق.) و امیر تیمور گورکانی (807-771ق). سلطان غزنوی با هدف کسب منابع اقتصادی، ...  بیشتر