نویسنده = محسن خلیلی
تعداد مقالات: 3
1. علل انفعالِ قاجاران در روابط خارجی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 17-50

محسن خلیلی


2. بررسی بحران آذربایجان برپایة مدل مدیریت بحران برچر

دوره 14، شماره 55، پاییز 1392، صفحه 147-184

محسن خلیلی؛ زهرا سلیمانی پور؛ فهیمه عشرتی خلیل‌آباد