نقش دین و مذهب در روابط ملکشاه سلجوقی با خلافت و سلسله‌های همجوار
نقش دین و مذهب در روابط ملکشاه سلجوقی با خلافت و سلسله‌های همجوار

عبدالحسین میلانی؛ فاطمه حاجیانی

دوره 16، شماره 61 ، دی 1393، ، صفحه 31-52

چکیده
  حاکمیت سلجوقیان بر ایران به عنوان بخشی از جهان اسلام، از سال 431 ق. آغاز شد. مجاورت حکومت آنها با دیگر حاکمیت‌های مسلمان و مسیحی، چگونگی و ساماندهی روابط میان ایشان قابل تأمل است. ملکشاه یکی از بزرگ‌ترین ...  بیشتر