نویسنده = صابر قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. ایران‌شناسی در اتریش

دوره 16، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 127-150

صابر قاسمی