زمینه‌ها و بسترهای تشکیل بانک شاهنشاهی در ایران
زمینه‌ها و بسترهای تشکیل بانک شاهنشاهی در ایران

محمد قربانیان

دوره 13، شماره 49 ، دی 1390، ، صفحه 137-154

چکیده
  امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی در سال 1306 ق. / 1889 م. با تلاش‌های امین السلطان و میرزا ملکم خان به بارون ژولیوس رویتر واگذار شد. بانک شاهنشاهی به عنوان اولین بانک از خلاء موجود در زمینه بانکداری ایران بهره برد ...  بیشتر