بررسی مناسبات شاهرخ تیموری با ممالیک  (بر مبنای تلاش برای تعویض پوشش کعبه)
بررسی مناسبات شاهرخ تیموری با ممالیک (بر مبنای تلاش برای تعویض پوشش کعبه)

جواد عباسی؛ مهناز موسوی مقدم

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1390، ، صفحه 97-119

چکیده
  کعبه و مسائل مرتبط با آن از آغاز پیدایش تاکنون، همواره از اهمیت و حرمت ویژه‌ای برخوردار بوده‌است. با ظهور اسلام و تعیین کعبه به‌عنوان قبله مسلمانان، این اهمیت و حرمت ابعاد رسمی‌تر و ماندگارتری به خود ...  بیشتر