چگونگی مهاجرت ارامنه و کارکرد آنان دربازرگانی خارجی ایران دورۀ صفویه
چگونگی مهاجرت ارامنه و کارکرد آنان دربازرگانی خارجی ایران دورۀ صفویه

ابوطالب سلطانیان

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 107-128

چکیده
  موضوع این مقاله بررسی نقش ارامنه در بازرگانی خارجی ایران در دورۀ   شاه‌عباس یکم (996-1038ق) و جانشینان وی است. پس از مهاجرت ارامنه از مناطق مرزی به داخل فلات  ایران، گروه­هایی از آنان که از جلفای ...  بیشتر