صادرات توتون در عصر پهلوی اول
صادرات توتون در عصر پهلوی اول

زهره شیرین‌بخش

دوره 12، شماره 45 ، دی 1389، ، صفحه 91-114

چکیده
  توتون و تنباکو در گذشته یکی از محصولات مهم صادراتی ایران به‌شمار می‌آمد و شرایط اقلیمی مساعد برای کشت این محصول در برخی نقاط ایران، زمینه را برای گسترش صنعت و تجارت توتون فراهم می‌ساخت. در دوره پهلوی ...  بیشتر