نقش دریای خزر و منطقه قفقاز در مناسبات تجاری عصر صفوی
نقش دریای خزر و منطقه قفقاز در مناسبات تجاری عصر صفوی

حمیدرضا ثنایی؛ الهه ابراهیمی

دوره 21، شماره 81 ، دی 1398، ، صفحه 81-100

چکیده
  مناطق اطراف دریای خزر کم‌وبیش در طول تاریخ مورد استفاده بازرگانانی بود که به دنبال تجارت با ساکنان این منطقه و یا نواحی مجاور بودند. در دوره صفوی نیز تجارت در این مناطق و به‌خصوص در ناحیه قفقاز همچنان ...  بیشتر
نقش دریای خزر در مناسبات عصر ایلخانی
نقش دریای خزر در مناسبات عصر ایلخانی

الهه ابراهیمی؛ عبدالله همتی

دوره 20، شماره 79 ، تیر 1398، ، صفحه 81-105

چکیده
  دریای خزر بزرگ‌ترین دریاچه جهان  است که به دلیل قرار‌گرفتن بین قاره­های آسیا و اروپا از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت زیادی برای کشورهای حاشیه آن از جمله ایران داشته است. این دریا و نواحی مجاور، نقشی ...  بیشتر