رویارویی ساحل‌نشینان مکران و صفویه با پرتغالی‌ها
رویارویی ساحل‌نشینان مکران و صفویه با پرتغالی‌ها

عبداله صفرزائی

دوره 20، شماره 79 ، تیر 1398، ، صفحه 107-126

چکیده
  هم­زمان با روی کار آمدن صفویان در ایران، استعمارگران پرتغالی بر بخش­هایی ازسواحل و جزایر جنوبی ایران استقرار یافتند. با توجه به شرایط منطقه­ای و جهانی آن روزگار، این مسأله منجر به مناسباتی چندجانبه ...  بیشتر