نویسنده = تاکایاسو هی گوچی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرهنگ ایران بر ژاپن باستان

دوره 11، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 201-215

تاکایاسو هی گوچی؛ حسین جواهریان