افسانه‌های مشترک ایران و ژاپن
افسانه‌های مشترک ایران و ژاپن

کینگا مرکوس؛ حمیدرضا مدد

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 217-225

چکیده
  علاوه بر وجود برخی اشیای هنری و آثار باستانی ایران در مناطق مختلف ژاپن که از روابط دیرینه فرهنگی ایران و ژاپن حکایت می‌کند، تشابهات فراوانی در افسانه‌ها، اساطیر و فولکلورهای دو کشور به چشم می‌خورد. ...  بیشتر