واکاوی رویکرد منابع عصر صفوی در روابط خارجی
واکاوی رویکرد منابع عصر صفوی در روابط خارجی

حمید حاجیان پور؛ رضا دریکوندی

دوره 20، شماره 80 ، مهر 1398، ، صفحه 1-24

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بیان جزئیات روابط خارجی و پرداختن به رفت‌وآمدهای هیئت­های سیاسی نیست، بلکه این نوشتار درصدد آن است تا با مطالعه برخی از مهمترین منابع عصر صفوی، مؤلفه­های کلی حاکم بر نگرش ...  بیشتر