قوانین ناظر بر دستگاه مجری سیاست خارجی ایران و سیر تحول آن
قوانین ناظر بر دستگاه مجری سیاست خارجی ایران و سیر تحول آن

محسن چیت ساز

دوره 20، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 23-55

چکیده
  روابط خارجی به مفهوم مدرن آن در ایران نیازمند شکل‏گیری دیوان‏سالاری نوین و نهادهای اداری جدید یا وزارتخانه بود. بر همین ‏مبنا از اوایل عصر قاجار و مشخصاً از زمان سلطنت فتحعلی ‏شاه زمینۀ تأسیس نخستین ...  بیشتر