ابریشم‌های درباری (پارچه‌های ابریشم صفوی در مجموعه‌های ژاپنی
ابریشم‌های درباری (پارچه‌های ابریشم صفوی در مجموعه‌های ژاپنی

آبه کاتس؛ محمد چگینی

دوره 21، شماره 81 ، دی 1398، ، صفحه 125-144

چکیده
  وجود آثار تاریخی مربوط به دوره صفویه در موزه­ها و مجموعه­های اشراف ژاپنی حکایت از برقراری رابطه غیرمستقیم بین دو کشور ایران و ژاپن در قرن هفدهم میلادی دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی مصداقی برخی منسوجات، ...  بیشتر