نخستین دریافت‌های سفرنامه‌نویسان ایرانی از تمدن غرب در دورۀ قاجار
نخستین دریافت‌های سفرنامه‌نویسان ایرانی از تمدن غرب در دورۀ قاجار

میثم امانی

دوره 21، شماره 84 ، آبان 1399، ، صفحه 53-66

چکیده
  شکست‌های ایرانیان در جنگ با روسیه در دورۀ قاجار، ایرانیان را از زاویۀ یک تمدن مغلوب با غرب آشنا کرد. سیاست‌مدار، متفکر و منورالفکر ایرانی خود را در مقام مقایسه با تمدن جدید قرار داد و شروع به گرته‌برداری ...  بیشتر