مطالعة‌ نقش انگلیسی‌ها در جامعة‌ ایران در آستانه جنگ جهانی اول
مطالعة‌ نقش انگلیسی‌ها در جامعة‌ ایران در آستانه جنگ جهانی اول

علیرضا قبادی؛ سمانه سادات سدیدپور

دوره 21، شماره 83 ، تیر 1399، ، صفحه 91-114

چکیده
  جنگ و انقلاب هر دو می‌توانند واقعیات پنهان را آشکار کنند. جنگ جهانی اول، اگر چه به‌‌ظاهر امری سیاسی و نظامی بود؛ اما آثار فرهنگی و اجتماعی گوناگونی را از خود باقی گذاشت. این مطالعه با رویکرد کیفی و روش ...  بیشتر
مؤید حضور در موصل، نگاهی به اقدامات وزارت امور خارجه در پایان جنگ جهانی اول 1337 ق./ 1919 م.
مؤید حضور در موصل، نگاهی به اقدامات وزارت امور خارجه در پایان جنگ جهانی اول 1337 ق./ 1919 م.

رضا آذری شهرضائی

دوره 20، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-8

چکیده
  اصلاح مرزهای غربی و شمالی و بازستاندن سرزمین‏های ازدست‏رفته یکی از آمال ایرانیان در پایان جنگ جهانی اول بود. وزارت امور خارجه ایران به عنوان دستگاه دیپلماسی و همچنین حافظۀ تاریخی ایران تلاش کرد علی‏رغم ...  بیشتر
جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی
جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی

دوره 15، 58-59 ، فروردین 1393، ، صفحه 55-75

چکیده
   با آغاز جنگ جهانی اول در سال1332 ق./1914 م.، گر چه دولت ایران اعلام بیطرفی کرد، اما دولت‌های متخاصم موضع ایران را نادیده گرفتند. جنگ جهانی بازتاب چشمگیری در ادبیات ایران، به ویژه شعر یافت و بیشتر شاعران ...  بیشتر
پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری
پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، ، صفحه 73-98

چکیده
  جنگ جهانی اول (1336-1332 ق./ 1918-1914 م.) گرچه در اروپا آغاز شد، اما دامنة آن به تدریج به دیگر نقاط جهان از جمله ایران رسید. با اینکه دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرد، اما دولت‌های درگیر موضع ایران را نادیده گرفتند. ...  بیشتر
عوامل مؤثر در فقدان توسعه راه‌های تجاری‌ فارس از آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی‌دوم )1293-1324 ش/ 1914- 1945م)
عوامل مؤثر در فقدان توسعه راه‌های تجاری‌ فارس از آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی‌دوم )1293-1324 ش/ 1914- 1945م)

مرتضی دهقان نژاد؛ ظریفه کاظمی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 27-52

چکیده
  دو جنگ جهانی، که طی سال‌های1293-1324ش/1914-1945م رخ داد، عواقب وخیم و مخربی را هم بر کشورهای محور و هم بر کشورهای دور از صحنۀ جنگ مانند ایران، بر جای گذاشت. در زمان احمدشاه حکومت مرکزیایران در برقراری ثبات و امنیت ...  بیشتر