جایگاه اتحاد جماهیر شوروی در الگوهای سیاست خارجی ایران دوران پهلوی دوم (1357-1332ش.)
جایگاه اتحاد جماهیر شوروی در الگوهای سیاست خارجی ایران دوران پهلوی دوم (1357-1332ش.)

روح اله اسلامی؛ زهرا اکبری

دوره 19، شماره 76 ، مهر 1397، ، صفحه 57-96

چکیده
  در مقطع تاریخی 1357-1332ش. با توجه به چیرگی سیاست خارجی بر روابط خارجی پهلوی دوم در روابط خود با اتحاد جماهیر شوروی می‌کوشید تا گامی در جهت منافع ایران بردارد. به همین سبب، زمینه‌های همکاری و تعامل میان دو ...  بیشتر
نگاهی به انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی
نگاهی به انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی

امین آریان راد

دوره 18، شماره 70 ، خرداد 1396، ، صفحه 43-62

چکیده
  در فضای ملتهب پس از ورود نیروهای متفقین به ایران و استعفای رضاشاه، انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی، با هدف توسعة روابط فرهنگی و ایجاد حسن تفاهم و دوستی دو ملت در تهران برپا شد و به مرور شعبه­هایی ...  بیشتر
بررسی علل پیدایش و فروپاشی فرقه دموکرات آذربایجان
بررسی علل پیدایش و فروپاشی فرقه دموکرات آذربایجان

محمد عابدی اردکانی

دوره 11، شماره 42 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 81-117

چکیده
  در تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، بین سال‌های 1322-1320 حوادث زیاد و مهمی رخ داد که یکی از آنها، شکل‌گیری فرقه دموکرات در آذربایجان بود. هدف اصلی این مقاله، بررسی عواملی است که زمینه پیدایی و زوال فرقه ...  بیشتر