کلیدواژه‌ها = مناسبات
تعداد مقالات: 9
2. مناسبات ایرانِ عصر افشاریه با قدرت‌های خارجی در خلیج فارس

دوره 19، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 51-70

حمید اسدپور؛ حسین اسکندری


3. بررسی مناسبات عادل‌شاهیان با دولت صفوی

دوره 18، شماره 72، پاییز 1396، صفحه 23-46

سعید رجایی؛ مهدی بذرگر


4. مناسبات صفویه با عثمانی در زمان شاه طهماسب اول

دوره 17، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 79-106

حسن قریشی کربن؛ مرضیه برزن


5. مناسبات اردوی زرین با آل جلایر

دوره 15، شماره 60، پاییز 1393، صفحه 1-24

سجاد کاظمی


7. بررسی و تحلیل مناسبات صفویه و اوزبکان در عصر شاه صفی (1052- 1038ق.)

دوره 14، شماره 54، بهار 1392، صفحه 21-48

جهانبخش ثواقب؛ سمیرا قلاوند


8. مناسبات الوس جغتای و ایلخانان در عهد آباقا خان (680-663 ق.)

دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 41-68

محسن رحمتی؛ سمانه مرادی نژاد