رقابت‌های نفتی دولت‌های غربی در ایران و ماجرای قتل رابرت ایمبری
رقابت‌های نفتی دولت‌های غربی در ایران و ماجرای قتل رابرت ایمبری

سلمان قاسمیان؛ سید حسن قریشی

دوره 15، شماره 57 ، دی 1392، ، صفحه 85-114

چکیده
   موضوع نفت در تحولات تاریخی ایران طی یکصد سال اخیر و رقابت‌های نفتی دولت‌های غربی به ویژه انگلستان، در ایران اهمیت خاص دارد. همزمان با رقابت‌های گسترده سیاسی و اقتصادی آمریکا و انگلستان در ایران ...  بیشتر