 بررسی روابط شاه اسماعیل صفوی با حاکم امارت‌ ذوالقدر
1.  بررسی روابط شاه اسماعیل صفوی با حاکم امارت‌ ذوالقدر

رضا دشتی

دوره 22، شماره 86 ، بهار 1400، ، صفحه 3-21

چکیده
  دوره صفویه به لحاظ روابط خارجی، بدون شک از مهم‌ترین ادوار تاریخ ایران است. ﺳﺎبقه ﺗﺎرﯾﺨﯽ روابط ﻣﯿﺎن خاندان صفوی با ایلات ذوالقدر به دوره شیخ جنید و شیخ حیدر صفوی بازمی‌گردد. با تأسیس سلسله صفوی و ...  بیشتر
پناهندگی سیاسی در دوره صفویه (مطالعه موردی: شاهزاده مراد عثمانی)
2. پناهندگی سیاسی در دوره صفویه (مطالعه موردی: شاهزاده مراد عثمانی)

محمدحسن بهنام‌فر

دوره 13، شماره 49 ، زمستان 1390، ، صفحه 37-57

چکیده
  شکل­گیری صفویان و مجاورت با امپراطوری عثمانی، مناسبات  میان این دو دولت مقتدر را در آغاز قرن دهم اجتناب ناپذیر می­کرد. اختلافات مذهبی باعث ایجاد تنش­هایی بین آنها و طرفدران شان به ویژه در مناطق ...  بیشتر