کلیدواژه‌ها = ژاپن
تعداد مقالات: 12
1. مقایسۀ تطبیقی ظهور ملی گرایی در ایران و ژاپن

دوره 21، شماره 84، پاییز 1399، صفحه 25-52

سید بنیامین کشاورز؛ محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار


2. تحلیل تاریخی از مراحل اولیه پروژه مشترک پتروشیمی ایران و ژاپن

دوره 20، شماره 79، تابستان 1398، صفحه 127-144

اومنو نائوتوشی؛ محمد چگینی


5. روابط فرهنگی ایران و ژاپن در دورة پهلوی

دوره 16، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 29-54

محمد چگینی


10. نگاه آسیایی در روابط معاصر ایران و ژاپن

دوره 11، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 151-170

سید عباس عراقچی


11. ژاپن ـ روابط سیاسی و تجاری با ایران

دوره 11، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 171-199

نوابواکی کندو؛ مجید مطلبی شبستری


12. افسانه‌های مشترک ایران و ژاپن

دوره 11، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 217-225

کینگا مرکوس؛ حمیدرضا مدد