کلیدواژه‌ها = هند
تعداد مقالات: 7
1. عوامل مؤثر بر روابط صفویان با گورکانیان

دوره 19، شماره 74، بهار 1397، صفحه 21-49

قاسم قریب


2. نگاهی به مهاجرت گیلانی‌ها به شبه قاره هند

دوره 18، شماره 70، بهار 1396، صفحه 1-18

سیّدعباس آزموده


6. بررسی گوشه‌هائی از سیاست‌های بانکداری بریتانیا در ایران و هند

دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 91-113

زهرا علیزاده بیرجندی؛ زهرا نادی