کلیدواژه‌ها = قفقاز
تعداد مقالات: 5
1. سیاست نظامی نادرشاه افشار در قفقاز

دوره 20، شماره 80، پاییز 1398، صفحه 97-122

جهانبخش ثواقب؛ احمد لعبت فرد؛ میرصادق حسینی


2. لشکرکشی‌های آقامحمدخان قاجار به قفقاز و روابط ایران و عثمانی 1797- 1795 میلادی

دوره 17، شماره 67، تابستان 1395، صفحه 153-176

عبدالرحمن آتش؛ احمد برجلو؛ مهدی سنگ سفیدی


3. بهرام پنجم (گور) در قفقاز و آسیای مرکزی

دوره 17، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 9-36

نعمت اله علی محمدی