کلیدواژه‌ها = ایلخانان
تعداد مقالات: 11
3. روابط ایلخانان و ممالیک مصر

دوره 19، شماره 75، تابستان 1397، صفحه 25-43

محمد کشاورز بیضایی


4. بررسی مناسبات فرهنگی ایران و چین در دوره ایلخانان

دوره 17، 68-69، پاییز 1395، صفحه 134-157

سیّداحمد عقیلی؛ احمد قربانی


5. سفرا در دربار مغولان و ایلخانان ( آداب و تشریفات)

دوره 16، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 53-71

علیرضا اشتری تفرشی؛ مهدی بیگدلو


6. مناسبات اردوی زرین با آل جلایر

دوره 15، شماره 60، پاییز 1393، صفحه 1-24

سجاد کاظمی


7. عوامل تنش در روابط ایلخانان با اردوی زرّین

دوره 14، شماره 54، بهار 1392، صفحه 1-20

علیرضا کریمی؛ حسین رسولی


8. مناسبات الوس جغتای و ایلخانان در عهد آباقا خان (680-663 ق.)

دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 41-68

محسن رحمتی؛ سمانه مرادی نژاد


9. از تبریز تا پکن (بررسی مناسبات ایلخانان با خان بزرگ مغول)

دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 69-90

جواد عباسی؛ زهرا جهان


10. روابط ایلخانان با خوانین دشت قبچاق

دوره 12، شماره 46، بهار 1390، صفحه 53-79

ابوالفضل رضوی