ساسانیان و خلیج‌فارس (دریای ما)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مطالعات تاریخ ایران، دانشگاه کالیفرنیا، اروین

2 گروه تاریخ، پردیس علامه طباطبایی بوشهر، دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، ایران

چکیده

با تشکیل امپراتوری روم باستان، به‌مرور زمان رومیان نام دریای مدیترانه را تغییر دادند و عنوان mare nostrum به معنی "دریای ما" را به آن دادند. رومیان در راستای این اندیشه شمال آفریقا را نیز تصرف کردند. این مقاله با استفاده از تحقیقات تاریخی و باستان­شناسی نشان می­دهد، به همان صورت که دریای مدیترانه تحت عنوان "دریای ما" برای رومیان بود، خلیج‌فارس نیز برای ساسانیان عنوان "دریای ما" را داشته است. ساسانیان نیز با توجه به اندیشه­های مذهبی و سیاسی، خلیج‌فارس را به‌عنوان بخشی از امپراتوری خود می­دانستند و از ابتدای تشکیل حکومت‌شان در قرن سوم میلادی، برای حفظ و کنترل آن، تلاش­های منظم و مستمر انجام دادند.
 

کلیدواژه‌ها