گزارش تحلیلی دستاوردهای پژوهشی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در حوزه مطالعات تاریخی

مطالب عمومی

نویسنده

پژوهشگر مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

چکیده

مطالعه تاریخ روابط خارجی به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در مطالعات دیپلماسی و روابط بین­الملل، همواره در دستور کار پژوهش­های مرکز مطالعات سیاسی و بین­المللی قرار داشته است. اداره مطالعات اسناد و تاریخ روابط خارجی به منظور تدوین چارچوب هدفمند برای تداوم این روند تحقیقاتی، اقدام به تهیه کارنامه پژوهشی مرکز مطالعات در زمینه مطالعات تاریخی نموده تا نقاط قوت و خلأهای مطالعاتی در این حوزه را مشخص نماید. این کارنامه پژوهشی می‌تواند مبنای تصمیم­گیری­های آتی مرکز مطالعات سیاسی و بین­المللی در انجام پروژه­های مطالعاتی و چاپ و نشر کتاب قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها