روابط ایران و مکزیک در دورة قاجاریه برپایة اسناد وزارت امور خارجه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس اسناد و پژوهش مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

چکیده

سابقة نخستین اقدام دولت ایران و مکزیک برای ایجاد روابط رسمی، به آغاز قرن بیستم میلادی باز می‌گردد. ایران و مکزیک، با وجود دوری بسیار، تصمیم گرفتند رابطة سیاسی برقرار کنند. در پی مذاکرات میان سفرای دو کشور در واشنگتن، آمادگی برای اعزام سفرای فوق‌العاده فراهم شد و با انعقاد عهدنامة مودت، طرفین از حقوق کاملۀ‌الوداد برخوردار شدند. در این مقاله، با تکیه بر اسناد موجود در آرشیو ادارة اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، روند شکل‌گیری رابطه میان ایران و مکزیک در دورة قاجار بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


اسناد:

آرشیو وزارت امور خارجه، اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال های 1320 و 1321 و 1322 و 1324 و 1328 و 1329 و 1330 قمری  

------------------ ، مخزن معاهدات، عهدنامه دوستی و تجاری 14/5/1902

 

کتاب‌ها:

دهباشی، علی ]به کوشش[ ( 1361) سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ، تهران: فرزان

 

نشریات:

روزنامه حبل‌المتین، 26 رمضان 1321، شماره 15.

روزنامه ثریا، 12 رمضان 1321، شماره 27.

نشریه وزارت امور خارجه، دور دوم، شماره 4، دی 1335 ش.