تحلیلی بر روابط ایران و رژیم صهیونیستی در دوره پهلوی؛ توازن یا وابستگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

چکیده

بررسی "ارتباط ناشناخته"میان ایران و رژیم صهیونیستی با ویژگی­های خاص خود در دورة پهلوی از جمله موضوعات مهم در مطالعات تاریخی است. هدف این مقاله، یافتن پاسخ برای این پرسش محوری است: «ابعاد مختلف روابط میان ایران و رژیم صهیونیستی چه بود و آیا این روابط تعادل و توازن داشت؟» برای رسیدن به پاسخ، روابط ایران و رژیم صهیونیستی را طی سه دهه (1357-1327ش.) در ابعاد اقتصادی، امنیتی ـ اطلاعاتی، نظامی و فرهنگی بررسی میکنیم.اطلاعات این مقاله با روش کتابخانه­ای و بررسی اسناد و مدارک موجود در این خصوص گرد­آوری شده است.

کلیدواژه‌ها


اسناد:

آرشیو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند شماره 18-913-145 د و همچنین سند شماره 21-32-893 ط.

آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، سال 1332، بخش 26، پرونده 47

 

کتاب‌ها:

افراسیابی، بهرام (1367)، ایران و تاریخ، تهران، نشر علم.

حاجی یوسفی، امیرمحمد (1382)، ایران و رژیم صهیونیستی از همکاری تا منازعه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

زارع، رضا (1384)، ارتباط ناشناخته: بررسی روابط رژیم پهلوی و اسراییل (1357- 1327)، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

-------- (1385)، روابط ایران و رژیم صهیونیستی، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های سیاسی.

سازمان­های یهودی و صهیونیستی (1379)، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های سیاسی، تهران. 

فولادزاده، عبدالامیر (1369)، شاهنشاهی پهلوی در ایران، جلد سوم، تهران، کانون نشر اندیشه‎های اسلامی.

گازیوروسکی، مارک ج (1371)، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه‌ فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز.

گل محمدی، احمد، روابط ایران و رژیم صهیونیستی به روایت اسناد نخست‌وزیری ۵۷ ـ ۱۳۲۷،پژوهش حقوق و سیاست 1382، شماره30.

مرتضایی، مرتضی؛ گزارش سالانه، مورخ 25/11/1356، شماره 312/12-910، نمایندگی تل‎آویو، بایگانی وزارت امور خارجه، سال 4-1353، کارتن 6، صفحه 23-1.

نجاری‎راد، تقی (1381)، ساواک و موساد، تهران،  مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

هوشنگ‎ مهدوی، عبدالرضا (1384)، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1357- 1300، تهران، پیکان.

 

لاتین:

www.ir-sri.com/Show.phpPage=ViewArticle&ArticleID=324&SP=Fars