نویسنده = حاجیان پور، حمید
تعداد مقالات: 2
1. تلگراف‌خانه‌ بوشهر و استعمار انگلستان

دوره 17، شماره 67، تابستان 1395، صفحه 87-113

خلیل حقیقی؛ حمید حاجیان پور


2. روابط عثمانیان و اوزبکان در دوره شاه طهماسب صفوی

دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 27-39

حمید حاجیان پور