نویسنده = شعبانی مقدم، عادل
تعداد مقالات: 1
1. سفیر هنر ایرانی در موزه‌های جهان (فرش تبریز عصر صفوی)

دوره 18، شماره 71، تابستان 1396، صفحه 69-94

عادل شعبانی مقدم؛ نزهت احمدی