نویسنده = قریشی کربن، حسن
تعداد مقالات: 1
1. مناسبات صفویه با عثمانی در زمان شاه طهماسب اول

دوره 17، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 79-106

حسن قریشی کربن؛ مرضیه برزن