نویسنده = قاسمیان، سلمان
تعداد مقالات: 2
2. رقابت‌های نفتی دولت‌های غربی در ایران و ماجرای قتل رابرت ایمبری

دوره 15، شماره 57، زمستان 1392، صفحه 85-114

سلمان قاسمیان؛ سید حسن قریشی