نویسنده = لعل شاطری، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روابط خارجی در عصر ناصری بر هنر نمایش در ایران

دوره 16، شماره 62، بهار 1394، صفحه 29-60

مصطفی لعل شاطری