نویسنده = اشتری تفرشی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. سفرا در دربار مغولان و ایلخانان ( آداب و تشریفات)

دوره 16، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 53-71

علیرضا اشتری تفرشی؛ مهدی بیگدلو