نویسنده = حیدری، منصور
تعداد مقالات: 1
1. روابط اقتصادی ایران و آمریکا در دورة ریاست جمهوری لیندون جانسون (1348-1342ش.)

دوره 15، شماره 60، پاییز 1393، صفحه 127-158

منصور حیدری؛ کاظم نیازی نشاط