نویسنده = آذری خاکستر، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش کنسولگری انگلیس در پیشرفت پزشکی نوین در مشهد (1346- 1306ق.)

دوره 15، شماره 57، زمستان 1392، صفحه 59-84

شهربانو دلبری؛ غلامرضا آذری خاکستر