نویسنده = دل آشوب، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جنگ جهانی دوم بر مناسبات صنعتی و تجاری ایران و آلمان

دوره 14، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 101-120

هادی دل آشوب؛ خدیجه سلطانی لرگانی