نویسنده = عشرتی خلیل‌آباد، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بحران آذربایجان برپایة مدل مدیریت بحران برچر

دوره 14، شماره 55، پاییز 1392، صفحه 147-184

محسن خلیلی؛ زهرا سلیمانی پور؛ فهیمه عشرتی خلیل‌آباد