نویسنده = رازنهان، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. بحرین در آغاز عصر ناصری (بررسی و تصحیح رساله احوالات جزیرۀ بحرین)

دوره 19، شماره 74، بهار 1397، صفحه 137-157

محمدحسن رازنهان؛ محمدحسین سلیمانی؛ مهران رضایی