نویسنده = متی، رودی
تعداد مقالات: 1
1. کشمکش بین اعراب، ترکان و ایرانیان بر سر بصره (طی سال‌های 1700-1600میلادی)

دوره 13، شماره 51، تابستان 1391، صفحه 99-143

رودی متی؛ حسن زندیه؛ مصطفی نامداری منفرد