نویسنده = نادی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گوشه‌هائی از سیاست‌های بانکداری بریتانیا در ایران و هند

دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 91-113

زهرا علیزاده بیرجندی؛ زهرا نادی