نویسنده = ابراهیمی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. فراز و نشیب روابط خارجی کریم خان زند با انگلستان

دوره 11، شماره 44، پاییز 1389، صفحه 1-31

مهدی ابراهیمی؛ احمد موسوی